Кел чыдар Шагаа байырлалынга таварыштыр бистин хоочуннарывыска ажылчыннарывыстын мурнундан изиг-байырны Херелмаа Алексеевна чедирген. Солун оюн-тоглаа моорейлерин база эттирген. Хундуткелдиг хоочуннарывыс аажок солун кылдыр кожамыктажып, тывызыктажып, узун тыныш, дурген чугаа болгаш улегер домактарны аразынга чугаалажып, ырлажып эрткен.Шаг чаагай! Шагаа чаагай! Курай-курай!!!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *