Шагаа байырлалында бистин хоочуннарывыска ажылчыннарывыстын мурнундан изиг-байырны Саин Уран-оолович чедирген.
База Тыва Республиканын баштыны Шолбан Валерьевичтин база Тыва Республиканын куш ажыл яамазынын сайыдынын байыр чедиришкиннерни хоочунарывыска коргускен.
Хундуткелдиг хоочуннарывыс аажок солун кылдыр кожамыктажып, тывызыктажып, ойнап хоглээн. Ажылчыннар танцы самын база коргускеннер.
Шаг чаагай! Шагаа чаагай! Курай-курай!!!

#Шагаа2021
#Шагаабиле

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *