22-нин хунунде чонувустун Шагаа найыр байыры уткуштур чолукшуп-даа, ойнап хоглеп, кожумактап, хоорештивис. Сеткил сергек, омак хоглуг киришти бистин хоочуннарывыс. Кел чыдар Шагаа - биле!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *