Бо хун Ооржак Ч.П. Дургеннин кырганнар бажыынын ажылчынны, чуртакчы хоочунарынга ,, Дорт ашкалыг,беш алышкы,,

Бо хун Ооржак Ч.П. Дургеннин кырганнар бажыынын ажылчынны, чуртакчы хоочунарынга ,, Дорт ашкалыг,беш алышкы,, деп тоол ыдып берген. Тоолду улуг сонуургал биле дыннаанар. Оон соонда чуртакчы Энмекей С.К база ,,Балыкчы,, деп солун тоогуну номчуп берген.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *