Кожуунный Наадым -2019г

Бо хун Танды кожуунун тову Бай-Хаак суурда тыва малчыннарнын байырлалы "Наадым - 2019" болуп эртип турар. Бистин коллектив парад-чыскаалынга киришкен. Дыка солун оюн-тоглаа, концерт болуп эртер "Хуреш", "Шеверлер", "Тыва далган" болгаш уруглар, оолдар аразынга хой кодурер дээн оон-даа оске оюннар болур.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *