Шагдан тура дойлаарывыс
Шагаа хуну унуп келди.
Дашкаар унуп, силгилтинип,
Даштыг черге сандан салып,
Суттен чажып, отка оргуп,
Чудулгевис сагыылынар.
Аарыг-аржык чагдавазын,
Айыыл-халап таварбазын!
Бурган башкы ыдыктап каан
Буян-кежик бодаразын!
Бурун тыва ёзу-биле
Мурнувуска согуржуулу!
Бо хун Дургеннин хоочуннар бажынынын ажылчыннары чурттакчыларынга - кырган-авалырывыс биле кырган ачаларывыска байыр чедирип оюн-тоглаа моорейни бараалгаткан!!!
Чолукшуур езулал - биле Шагаа байырлалывыс эгелээн. Чолукшуур дээрге амыр-мендизин айтыржыры,эрги чылды уткууру, белек алчыыры болгаш ак-сеткилдин алгыш йорээлин бот-боттарынга салчыры болур!!!
Хоочуннарывыс кожамыктажып, тывызыктажып, улегер домактажып, узун тыныш, дурген чугаа дээш аразында изиг-изиг чижип турганнар.

Шагаа - это новый год по лунному календарю, один из самых крупных праздников в календаре тувинцев. Праздник Нового года приходится на начало белого месяца по лунному календарю. В народе бытовало мнение: если впервые дни Шагаа что-то сделаешь хорошо, то и весь год будет удачным. Это традиция жива до сих пор. Пожелания достатка и богатства урожая выражалась через форма боорзаков - кусочков теста, зажаренных в кипящем масле, их круглая форма символизировала достаток и процветание. Угощение наших обеспечиваемых боорзаками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *