Бо унуп орар байырлалывыс Шагаа будуузунде ажылчыннарывыс Дургеннин хоочуннар бажынынын чурттакчыларынга тыва оюн-тоглааларны - кажык, аьт чарыжын эттирип ойнап хогледивис!!!

Эртип турар эрги чыл эртинезин хайырлазын!!!
Уткуп турар Пар чылы уутунмас кежиктиг болзун!!!
Шаг чаагай! Шагаа чаагай!
Курай курай!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *